OBIECTUL LUNII AUGUST

Obiectul lunii august îl reprezintă primele emisiuni monetare ale noii orânduiri sociale care avea să caracterizeze viața politică și socială a României între anii 1947-1989. Primii Lei ai orânduirii socialiste, emisiuni monetare ale anilor 1947-1952, prea puțin cunoscuți de opinia publică reprezintă primii „bani noi” care au trecut prin buzunarele a 18 milioane de „sărăntoci” și totodată mărturia unei reforme care a confiscat 94,16 % din masa monetară a României (lichiditățile populației, băncilor și întreprinderilor) în numele luptei de clasă, a egalității sociale. 15 august 1947 a reprezentat pentru bunicii noștri Ziua Sărăciei – Ziua Egalității.

            15 august 2019 -  se împlinesc 72 de ani de la aplicarea celei mai radicale reforme monetare din Europa postbelică. La 15 august 1947 guvernul dr. Petru Groza a legiferat marea reformă monetară cunoscută în istorie sub denumirea de „MAREA STABILIZARE” sau „DENOMINAREA”. Cu un profund caracter confiscator, în afara denominalizării valutei naționale, reforma a avut și un profund caracter politico-ideologic.

            Trecută sub tutela Ministerului Finanțelor, Banca Națională a României a fost nevoită să accepte emiterea de noi valori monetare care nu aveau de a face cu tradiția monetară românească. Designul bancnotelor cu reprezentări regaliste și elemente latine („țăran la munca câmpului”, „țărancă cu coș de legume”, „țărănci în port popular”, etc) a fost modificat pentru a include noile valori ale vremii care reflectau noua putere populară („omul nou”, proletarul revoluționar) sau ideea de revoluție prin imprimarea figurilor revoluționare istorice: fruntașii iobagilor ardeleni – Horia, Cloșca și Crișan, Tudor Vladimirescu sau revoluționarul pașoptist Nicolae Bălcescu.

Contacteaza-ne

Str. Hagi Chiriac, nr.2, loc. Vaslui, jud. Vaslui

  • dummy+4 0235-311626

  • dummy+4 0235-311626

  • dummy contact@muzeu-vaslui.ro

Newsletter

Enter your email and we'll send you more information

Search